Nákladná doprava

Kontakt

TRANS KARPATIA s.r.o.
Timonova 1, P.O.BOX E-34
040 01 Košice
Slovakia

Registrácia :
OS Košice I, oddiel Sro, vložka 5472/V
IČO : 31699642
IČ DPH : SK 2020486094

Telefóny:

+ 421 - 55 - 3211570 - 79

+ 421 - 55 - 63 23 044
+ 421 - 55 - 63 23 045
+ 421 - 55 - 63 23 043
+ 421 - 55 - 63 37 685
+ 421 - 55 - 63 25 350
+ 421 - 55 - 63 25 351
+ 421 - 55 - 63 23 392

Mobilné telefóny:

+ 421 - 903 900 640
+ 421 - 903 631 639
+ 421 - 903 990 015