ISO 9001:2015

03/2022 - Dňa 17.02.2022 sme úspešne absolvovali ďaľší recertifikačný audit podľa normy ISO 9001:2015. Audit vykonala SNR Certification

Certifikáty ISO 9001:2015 /platné do 21.03.2025/

03/2019 - Dňa 21.03.2019 sme úspešne absolvovali recertifikačný audit podľa normy ISO 9001:2015. Audit vykonala SNR Certification

Certifikáty ISO 9001:2015 /platné do 21.03.2022/

03/2017 - Dňa 15.03.2017 sme úspešne absolvovali dozorný audit a prechod z normy ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015. Audit vykonala VINÇOTTE nv

Certifikáty ISO 9001:2015 /platné do 21.03.2019/

ISO 9001:2008

03/2013 - Dňa 05.03.2013 naša spoločnosť úspešne absolvovala recertifikačný audit v oblasti Medzinárodné zasielateľstvo. Audit vykonala AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL Ltd

Certifikáty ISO 9001:2008 /platné do 21.04.2016/

04/2010 - Dňa 22.04.2010 naša spoločnosť úspešne získala certifikát ISO 9001:2008 v oblasti Medzinárodné zasielateľstvo. Audit vykonala AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL Ltd

Certifikáty ISO 9001:2008 /platné do 21.04.2013/

03/2007 - Naša spoločnosť úspešne absolvovala recertifikačný audit v oblasti Medzinárodné zasielateľstvo. Audit vykonala TÜV SÜD Slovakia s.r.o. člen skupiny TÜV SÜD

Certifikáty ISO 9001:2000 /platné do 23.04.2010/

V ramci politiky kvality našej spoločnosti sme úspešne zvládli proces recertifikácie systému riadenia kvality podľa normy ISO 9002:1996 na systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000

Certifikačný audit vykonala TÜV SÜD .

Certifikáty ISO 9001:2000 /platné do 23.03.2007/

Certifikáty ISO 9002:1996